خواص و مصارف دارویی زعفران مهمترین مصرف دارویی زعفران شامل:1- ترکیبات موجود در عصاره زعفران می توانند میزان چربی خون را کاهش داده و از ایجاد حالت هیپولیفمیک Hypolipemice در سرم خون جلوگیری می کند.2- از کروسین موجود در زعفران در درمان تشنج های عصبی و بیماریهایی چون پارکینسون استفاده می شود.3- کروسین از تخریب […]

> ادامه مطلب