به‌خاطر نامش، بسیاری محل تولد «تخمه ژاپنی» را کشور ژاپن می‌دانند. در حالی که «جابان» در غرب روستای کرمانج‌نشین سربندان در دماوند، زادگاه «تخمه ژاپنی» است. نام اصلی «تخمه ژاپنی»، تخمه «جابونی» یا «جابانی» است، آن‌هم به‌دلیل وجه تسمیه‌اش. روستای جابان محل جنگ «شاه‌اسماعیل صفوی» با «فرخ یسار» بوده و مکان دقیق آن امروزه، سه‌راهی […]

> ادامه مطلب