قرعه کشی

ما در فروشگاه اینترنتی آجیل ماجیل هر ماه قرعه کشی را بین خریداران که در آن ماه خرید کرده اند برگزار می کنیم.
هر ماه به یک نفر از خریداران به پاس خریدشان هدایایی اهدا می شود.