ضمانت برگشت وجه

در صورت عدم کیفیت محصول و عدم رضایت مشتری محصول تا یک هفته پس از ارسال ، قابل برگشت می باشد و وجه پرداختی بطور کامل به مشتری مسترد می گردد.